Lars & Pia´s corre skall få ca: 500 pållar under huven :)